baby-meng

รูปนี้คือเจ้าตัวน้อยของเรา” เราจัดทำเว็บนี้ขึ้นเพื่อให้ข้อมูลต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ที่เกี่ยวข้องกับลูกน้อยของเรา แรงบันดาลใจการสร้างเว็บนี้ขึ้นเพราะเราก็มี ลูกน้อยๆ ของเรา เรามีครอบครัวของเราเอง เพราะฉะนั้นทุกอย่างที่เกี่ยวข้องกับลูกของเราจะถูกถ่ายทอดลงในเว็บนี้ รวมทั้ง สินค้า ข้าวของเครื่องใช้ต่างๆ เราหวังว่าเว็บนี้จะมีประโยชน์แก่ท่านอื่นๆ ที่ได้เข้ามาเยี่ยมชมเรา

ขอบคุณ

Jakrit